Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đồng Cốc

Đồng Cốc Lục Ngạn Bắc Giang
nguyenvangiangc2dongcoc@yahoo.com.vn